Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Pasłęku

Kapłani

jareminPierwszym proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Pasłęku był ks. Mitrat Jan Jaremin. Urodził się 8 kwietnia 1910 roku w Łańczynie na Ukrainie. Ojciec Mikołaj Jaremin pracował w fabryce wyrobu soli, matka Maria z domu Holinej zajmowała się wychowaniem dziewięciorga dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Gimnazjum Klasycznym w Kołomyji, gdzie wiodącymi były przedmioty humanistyczne: łacina,  greka, język polski i historia. Następnie wstąpił do Seminarium Teologicznego Obrządku Greckokatolickiego we Lwowie (ówczesnym rektorem był Patriarcha Josyf Ślipyj).W listopadzie 1934 roku zawarł związek małżeński z Lubow Morawiecką. Święcenia kapłańskie przyjął 15 lutego 1936 roku w Katedrze Św. Jerzego we Lwowie z rąk Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana Buczka. Od tego momentu rozpoczęła się długoletnia praca duszpasterska. Od 1936 roku pełnił służbę wikarego w parafii Kryłos. Pod opiekę powierzono mu cerkiew w Pitryczu i Kozyniu. Oprócz posługi kapłańskiej uczył religii i pracował w czytelni. Tak było do czasu wybuchu wojny. W 1939 roku na terytorium Polski wkroczyli Rosjanie, wówczas ks. Jan Jaremin dowiedział się, że jego nazwisko znajduje się na liście osób, które miały być wysłane na Sybir. W tej sytuacji udał się do Konsystorii we Lwowie, skąd uzyskał skierowanie na wyjazd do Hrybowicz Wielkich. Objął tam posadę administratora, gdyż ks. proboszcz był człowiekiem bardzo schorowanym. Zamieszkał w jednym pokoju z żoną, córką i teściową u miejscowego gospodarza (plebania zamieniona była na przedszkole). Kiedy w 1941 Niemcy zajęły Galicję i rozpoczęły się bombardowania Lwowa, ks. opuścił Hrybowicze Wielkie i dotarł do Rajskiego nad Sanem, gdzie mieszkał do 1947 roku. Podczas pobytu w Rajskim był także duszpasterzem sióstr Zakonu p.w. Św. Wincentego a’Paulo – pełnił tu na ich prośbę posługę kapłańską (poprzedni kapelan zmarł). Od 1947 roku rozpoczęło się wysiedlanie Ukraińców przez Wojsko Polskie. Księdza Jaremina wraz z rodziną wywieziono na stację kolejową do Wołkowyji. Tam rozdzielono go z żoną i córką. Bliskich umieszczono w bydlęcym wagonie i wywieziono w nieznanym kierunku, natomiast księdza zabrano do Sanoka, a stamtąd wraz z 500 innymi osobami wywieziono do Obozu Pracy w Jaworznie. Przez okres 18 miesięcy spędzonych w obozie ks. Jaremin poddawany był okrutnym przesłuchaniom i głodówce1. Po odzyskaniu niepodległości i zwolnieniu z obozu spotkał się z rodziną przebywającą wówczas w Górowie Iławeckim. Wkrótce uzyskał z Kurii Biskupiej w Olsztynie skierowanie do Elbląga na kurs dla księży w obrządku rzymskokatolickim. W 1949 roku został wikarym przy Kościele Św. Mikołaja w Elblągu. Jednocześnie był kapelanem w szpitalach elbląskich przy ulicy Żeromskiego i przy ulicy Związku Jaszczurczego. Posługę tę pełnił przez okres 32 lat. W 1959 roku otrzymał dekret od Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego o utworzeniu duszpasterstwa greckokatolickiego w Pasłęku. Mimo trudności czynionych ze strony proboszcza ks. dr Stefana Zajkowskiego udało mu się  w kwietniu tego roku rozpocząć pracę duszpasterską przy Kościele Św. Józefa. Proboszczem parafii pasłęckiej, a od 1974 roku także elbląskiej był do czasu przejścia na emeryturę, tj. do roku 1991. Będąc na emeryturze ks. Jan Jaremin nie zaprzestał pracy duszpasterskiej – w dalszym ciągu służy pomocą, radą i duchowym wsparciem, do którego był powołany kilkadziesiąt lat temu. Do śmierci mieszkał w domu sióstr Bazylianek w Pasłęku. Utrzymywał kontakty ze swoją najbliższą rodziną: córką Eulalią, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim , synem Bogdanem (lekarzem) zamieszkałym w Gdyni oraz żyjącym rodzeństwem2. Zmarł 12 maja 2007 roku i został pochowany na cmentarzu przy cerkwii w Pasłęku, gdzie był wiele lat proboszczem.

swiecenia sorokaDrugim proboszczem Parafii greckokatolickiej w Pasłęku jest ks. Mitrat Andrzej Sroka. Urodził się 9 czerwca 1961 roku w Człuchowie. Jest synem Emiliana Sroki i Julii z domu Gbur. Dzieciństwo spędził w niewielkim gospodarstwie rolnym rodziców. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rychnowie w 1976 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Legnicy z ukraińskim językiem nauczania. Następnie ukończył 2-letnie Policealne Studium Zawodowe w Bartoszycach. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 9 czerwca 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Świątobliwości Jana Pawła II. 13 grudnia 1987 roku rozpoczął pracę duszpasterską, jako wikary w parafiach: Słupsk, Sławno, Miastko, Bytów. Następnie w 1988 roku został skierowany do pracy w Pasłęku i Elblągu. Przez kolejne lata był proboszczem parafii w Dzierzgoniu i Gdańsku, a w 1991 roku (po przejściu na emeryturę ks. Jana Jaremina) został proboszczem greckokatolickich parafii w Pasłęku, Elblągu i Morągu.  Po erygowaniu w 1993 roku przez ks. Biskupa Przemyskiego Jana Martyniaka Dziekanatu Elbląsko-Gdańskiego pełnił funkcję dziekana. Od 10 września 2002 roku pełnił także obowiązki Synkieła Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.      
     W parafii pasłęckiej pracowało siedmiu księży w charakterze pomocników. Byli to:

1. ks. Mitrat Jan Łajkosz – w latach 1984-1985; początkowo będąc jeszcze księdzem diakonem jako katecheta, a od 1985 roku jako wikary.

2. ks. Abp dr Eugeniusz Popowicz (Metropolita Przemysko-Warszawski) – wikary w latach 1986-1988.

3. ks. Mitrat Andrzej Sroka – wikary w latach 1988-1991.

4. ks. Artur Masłej – wikary w latach 1991-1992.

5. ks. Bogdan Sytczyk – wikary w okresie od lutego do lipca 2001 roku.

6. ks. Jarosław Wienc – wikary od lipca 2001 roku do sierpnia 2007 roku.

7. ks. Roman Storoniak – wikary od sierpnia 2007 roku do lipca 2015 roku.

8. ks. Igor Hubacz - wikary od lipca 2015 roku.


1. M. Kozak, Pomiany Hospody Duszi Słuh Twoich, Lwów 2002, s. 227.
2. J. Jaremin, relacja z dn. 10.03.2003r.